Home > Minn Kota Parts Diagram > Minn Kota Trolling Motors Parts Manuals - 2004

2004 (AE)

Bow Mount

All Terrain

All Terrain 40 Hand Control All Terrain 40
All Terrain 44 All Terrain 55 Hand Control
All Terrain 55 All Terrain 65

Maxxum

Maxxum 55 (42 inch) Maxxum 55 (52 inch)
Maxxum 55 SC (42 inch) Maxxum 55 SC (52 inch)
Maxxum 55 SC Hand Control 3X Steering Maxxum 65 (42 inch)
Maxxum 65 (52 & 62 inch) Maxxum 65 Hand Control 3X Steering
Maxxum 65 Ranger Maxxum 65 SC (42 inch)
Maxxum 74 (42 inch) Maxxum 74 (52 & 62 inch)
Maxxum 74 Hand Control 3X Steering Maxxum 101 (42 inch)
Maxxum 101 (52 & 62 inch) Maxxum 101 Hand Control 3X Steering

PowerDrive

AutoPilot 55 AutoPilot 65
AutoPilot 74 PowerDrive 40
PowerDrive 50 PowerDrive 54 Pontoon
PowerDrive 55 PowerDrive 64 Pontoon
PowerDrive 65 PowerDrive 74

Deck Hand

DeckHand 20 DeckHand 40

E-Drive

E-Drive

Engine Mount

Engine Mount 44 & Engine Mount 54

Rip Tide

Rip Tide Bow

Riptide 55 3X Bowguard Riptide 55 3X Latch & Door
Riptide 55 SC Riptide 65 SC 3X
Riptide 74 3X Bowguard (52 inch) Riptide 74 3X Bowguard (62 inch)
Riptide 74 3X Latch & Door Riptide 101 3X Bowguard (52 inch)
Riptide 101 3X Bowguard (62 inch) Riptide AutoPilot 55
Riptide AutoPilot 65 Riptide AutoPilot 74

Rip Tide Transom

Riptide 40 SCs Riptide 50 SCs
Riptide 55s Riptide 74s 3X Steering
Riptide 101s 3X Steering  

Transom

Endura

Endura 30 Endura 34
Endura 36 Endura 38
Endura 40 Endura 46
Endura 50 Endura 55
Endura Pro 32 Endura Pro 38
Endura Pro 46 Endura Pro 55

Maxxum

Maxxum 40t Maxxum 55t
Maxxum 65t Maxxum 74t

Specialty Transom

Cabelas 65t Camo 44
Classic 28 Camo 55

Vantage

Vantage 74 Vantage 101

Vector

Vector 40 Vector 55 3X Steering
Vector 46 Vector 65 3X Steering
Vector 55 Vector 74 3X Steering
Vector 65 Vector 101 3X Steering